Zelfredzaamheidsmatrix

Gemeenten krijgen meer te maken met inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Daar komt bij dat zij met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de opdracht hebben gekregen dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen.

MindUp en de zelfredzaamheidsmatrix

MindUp begeleidt haar cliënten de stappen te zetten, die leiden tot meer regie over hun leven. Iedere cliënt werkt aan concrete doelen, die aansluiten bij de pijlers van de zelfredzaamheidsmatrix. Onze professionele begeleiders hanteren bewezen effectieve reactiverings- en rehabilitatiemethoden om deze doelen te behalen.

In de zelfredzaamheidsmatrix staan de belangrijkste pijlers om zelfstandig te kunnen functioneren, zoals geestelijke gezondheid, financiën, dagbesteding en huisvesting.

Bekijk de zelfredzaamheidsmatrix

Wonen, werken en meedoen

MindUp organiseert alle vormen van begeleiding die gefinancierd worden door de gemeente. Hiertoe behoren verschillende vormen van ondersteuning, zoals dagbesteding, intramurale begeleiding in het beschermd wonen en extramurale begeleiding, zoals trajectbegeleiding, begeleiding thuis bij het zelfstandig wonen en werk- en dagbesteding.

Hiermee ondersteunt MindUp gemeenten bij het uitvoeren van hun taken. Gemeenten kunnen bij ons terecht voor advies, maar ook gericht cliënten doorverwijzen.

In onze brochure ‘Wmo producten’ leest u meer over de werkwijze van MindUp.

Downloads

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina