Zelf lid worden van de cliëntenraad?

Geplaatst op 25 september 2015

Als u wil dat uw stem gehoord wordt, en als u zich wil inzetten voor andere cliënten, dan kunt u lid worden van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad adviseert GGZ Friesland over wat cliënten belangrijk vinden.

Op dit moment zijn verschillende Cliëntenraden op zoek naar nieuwe leden.

GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. De organisatie biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg vindt de organisatie het erg belangrijk dat de belangen van de cliënten door een cliëntenraad worden behartigd.

Ben jij cliënt bij GGZ Friesland of heb je in het verleden zorg gehad bij GGZ Friesland dan zoeken we jou! Jij kunt als lid van een cliëntenraad het verschil maken. Help jij mee de zorg beter te maken?

Wat doet een cliëntenraad?

GGZ Friesland heeft 5 divisies. De raden worden binnenkort ook op deze manier georganiseerd. Voor Kinnik kind en jeugd GGZ is er een aparte cliëntenraad waarin jongeren meedenken. Iedere raad heeft minimaal 5 en maximaal 12 leden, waarvan één lid als voorzitter functioneert. Vanuit elke cliëntenraad brengt één lid verslag uit naar de Centrale Cliëntenraad.
De cliëntenraden onderhouden de contacten met de patiënten in de betreffende regio’s om te zien en te horen hoe het met de zorg gesteld is. De raden vangen signalen en vormen zo een beeld waar de zorg beter kan. Raadsleden gaan bij afdelingen en wooneenheden langs om met patiënten te spreken. De bevindingen worden door de raadsleden in hun cliëntenraad besproken en waar nodig wordt tot actie overgegaan. De leden van de  cliëntraden zijn gesprekspartner voor de managers. Wanneer er belangrijke zaken worden gesignaleerd, dan kunnen de cliëntenraadsleden deze doorspelen naar de Centrale Cliëntenraad.

Functie-informatie

Wat kun je als lid van een cliëntenraad verwachten? Ieder lid zal in onderling overleg worden ingezet op de taken die het beste bij zijn of haar kwaliteiten, voorkeuren en inzetbaarheid passen. Het gaat om de volgende taken:
in samenwerking met collega-raadsleden:

 • bezoeken afleggen aan afdelingen/wooneenheden om in gesprek te gaan met medewerkers van GGZ Friesland en cliënten
 • terugkoppeling/verslaglegging van bevindingen aan de cliëntenraad
 • signalen afkomstig van de afdelingen analyseren en besluiten welke stappen genomen worden
 • bijeenkomsten organiseren voor patiënten
 • deelname aan de vergaderingen van de cliëntenraad
 • participeren in werkgroepen of projecten van de organisatie

Wat krijg je hier voor terug?

Als vrijwilliger van de cliëntenraad krijg je een reis- en onkostenvergoeding en nieuwe leerzame en inspirerende contacten. In de cliëntenraad kun je in een prettige sfeer jezelf ontwikkelen. Je zult merken dat je verbaal sterker wordt, goed leert luisteren en meer initiatief durft te nemen.

Om bovengenoemde taken te kunnen vervullen wordt van een raadslid verwacht dat hij of zij:

 • bekend is als (ex)cliënt met de geestelijke gezondheidszorg en met de zorg aan cliënten van GGZ Friesland;
 • vanuit cliëntenperspectief kan denken en handelen en in staat is om het algemeen cliëntenbelang boven het individueel belang te stellen en besluiten van de raad uitdraagt;
 • in teamverband kan werken en zich houdt aan afspraken;
 • in staat is op begrijpelijke wijze te communiceren (luisteren, overbrengen en verwoorden);
 • zich integer opstelt ten aanzien van de informatie die verkregen wordt en zich aan de geheimhoudingsplicht houdt;
 • een proactieve houding, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
 • bereid is om minimaal 4 dagdelen per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad;
 • bereid is scholing te volgen voor het raadswerk en in ieder geval die in het kader van de wet medezeggenschap cliënten in de zorg (WMCZ)

Meer informatie of aanmelden?

Lijkt het je leuk en waardevol om lid te worden van één van de cliëntenraden? Stuur dan een mail met naam, adresgegevens en persoonlijke motivatie naar ccr@ggzfriesland.nl

Heb je nog vragen, neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres of telefonisch via 058-2848633. Op www.ggzfriesland.nl/clientenraad is meer informatie te vinden over de werkzaamheden van deze medezeggenschapsraad.

Nadat je je hebt aangemeld, word je voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd. Tijdens dit gesprek worden de mogelijke kandidaten door zittende leden uitgebreid voorgelicht over het werk van de Cliëntenraad en wordt besproken wat er van de kandidaat verwacht wordt. Vervolgens kijken we of het plaatsnemen in de raad voor de betreffende persoon zinvol en verstandig is.

 

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina