Weblog Marijke Vos: Het gaat door!

Geplaatst op 23 juli 2014

Op woensdag 9 juli kwam Marijke Vos met een grote delegatie op werkbezoek, waarbij verschillende locaties van MindUp zijn bezocht. Marijke Vos, voorheen Tweede Kamerlid van GroenLinks en nu voorzitter van de MOgroep (de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening), wilde graag zelf ervaren wat de transitie van de Awbz naar de Wmo gaat betekenen voor onze cliënten. Naar aanleiding van dit bezoek schreef ze de volgende blog:

Het gaat door!


‘Ik ga naar mijn werk, zeg ik altijd. Nooit: ik ga naar de dagbesteding.’ Aan het woord is een jonge vrouw in de werkplaats van MindUp, de provinciebrede reactiveringsorganisatie van GGZ Friesland. Na een zeer ernstig ongeluk is ze op de weg terug, dankzij het werken in de webshop van de werkplaats. ‘Niemand had gedacht dat ik al zover zou zijn,’ vervolgt ze trots, ‘ik zelf ook niet.’
Het mooie is dat ik haar indrukwekkende verhaal hoorde op de dag nadat de Eerste Kamer met een nipte meerderheid de Wmo 2015 had aanvaard, tijdens een werkbezoek bij Timpaan Welzijn in Leeuwarden. Echt werk helpt dus, realiseerde ik me opnieuw. Een taak uitvoeren, samenwerken met collega’s, contact met klanten. In een omgeving met veel aandacht voor haar situatie, die haar helpt niet te hoge eisen aan zichzelf te stellen, zodat ze gestaag toe kan groeien naar wie ze weer wil zijn.

En er gebeurt nog meer moois in Friesland. De organisaties in het sociale domein hebben het Sociaal Consortium Friesland opgericht. Partners daarin zijn Timpaan Welzijn, MEE Friesland, Maatschappelijk Werk Friesland, GGZ Friesland, Bureau jeugdzorg en Interzorg (thuiszorg). Samen werken ze vanuit de grondgedachte dat de maatschappelijke behoeften en de behoeften van de burgers leidend zijn. Ze onderkennen dat die behoeften over de domeinen heengaan en willen er daarom ook een gezamenlijk antwoord op geven. Dus slim en integraal samenwerken. Met betere oplossingen en antwoorden. Geen concurrentie of elkaars werkterrein overnemen, maar écht de behoeften van burgers centraal stellen. Ik werd daar erg blij van, het is immers precies waar de MOgroep voor ijvert: benut de transities voor een werkelijke transformatie.
Dankzij de samenwerking binnen het consortium kunnen de deelnemende organisaties méér kwetsbare mensen bereiken. Dat is niet alleen ambitie, dat leert ook de prille praktijk. Tegelijkertijd zijn ze realistisch: tijdens de transformatie gaan sommige ‘oude’ maar noodzakelijke voorzieningen voor kwetsbare burgers gewoon door. Dat ‘oude’ is overigens zo oud nog niet, want Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling zijn overal merkbaar in de uitvoering.

Een discussiepunt is trouwens nog wel wat het eindstation wordt van deze ontdekkingsreis. De gemeente Leeuwarden pleit voor één brede, integrale coöperatie waaraan de organisaties medewerkers leveren die uiteindelijk de band met hun moederorganisaties doorsnijden. Ik heb daar twijfels bij. Want hoe borg je dan de grote meerwaarde, namelijk dat die verschillende soorten vakmanschap en expertise bijeen komen, elkaar aanvullen en versterken? Daarvoor heb je toch juist nodig dat de medewerkers die in zo’n consortium samenwerken steeds worden gevoed vanuit het oude nest? Met de nieuwste inzichten vanuit de eigen expertise?
Maar goed, dat is van later zorg. Waar het nu om gaat is dat de eerste veelbelovende schreden zijn gezet, zonder dat een ‘oude’ succesvolle aanpak als de werkplaats van MindUp eronder lijdt. Dus al dooit het nog volop, ik zou zeggen: it giet oan!

Juli 2014
Marijke Vos, voorzitter MOgroep

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina