Veranderingen werk- en dagbesteding en reactivering

MindUp biedt verschillende vormen van werk- en dagbesteding en reactivering. Deze manier van begeleiding valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De invulling hiervan is geregeld vanuit de Wmo.

Indicatie en overgangsregeling

Heeft u een indicatie voor AWBZ-begeleiding die doorloopt na 1 januari 2015? Dan geldt het overgangsrecht voor u. Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat. Het overgangsrecht duurt zolang uw indicatie geldig is en uiterlijk tot 1 januari 2016. U houdt uw huidige begeleiding bij MindUp en blijft gebruikmaken van uw trajectbegeleiding en dagbesteding. Loopt uw indicatie af? Kijk bij ‘Wat moet u zelf regelen’ voor de vervolgstappen.

Wat moet u zelf regelen?

Heeft u na de einddatum op uw AWBZ-indicatie nog begeleiding nodig? Wilt u graag uw huidige begeleiding houden? Wat u dan moet doen, hangt af van de precieze einddatum.

  • Einddatum vóór 15 februari 2015
    Vraag zes weken voor de einddatum een verlenging aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit kan tot 31 december 2014.
  • Einddatum op of ná 15 februari 2015
    U kunt de AWBZ-indicatie niet meer verlengen, maar wel ondersteuning vragen bij uw gemeente. Meld u acht weken voor de einddatum van uw huidige CIZ indicatie bij uw gemeente. De gemeente heeft acht weken de tijd om over uw aanvraag te beslissen. Stopt uw AWBZ-indicatie tussen 15 februari en 1 maart? Vraag de gemeente dan om binnen zes weken te beslissen. Anders hebt u misschien twee weken geen ondersteuning. Wij mogen u alleen begeleiding bieden wanneer de gemeente daar toestemming voor geeft.

Wat doet de gemeente?

De gemeente kan contact met u opnemen om met u in gesprek te gaan over uw ondersteuning. Zij kunnen u bijvoorbeeld vragen of u met minder begeleiding toe kan of dat u zelf meer zelfstandig gaat doen. Als dat nieuwe aanbod goed bij u past, kunt u akkoord gaan. Dan stopt het overgangsrecht voor u. Het is ook mogelijk dat uw gemeente voorlopig nog geen contact met u opneemt. Dan geldt het overgangsrecht zolang uw AWBZ-indicatie geldig is.

De gemeente bepaalt voortaan wie er in aanmerking komt voor begeleiding in een BW of intramurale en extramurale begeleiding (dagbesteding). Daarbij zal er eerst gekeken naar wat u zelf kunt. Het is dus belangrijk goed uit te leggen of en waarom u begeleiding nodig hebt.

MindUp kan u helpen!

Uw persoonlijk begeleider of de trajectbegeleider van MindUp ondersteunt u graag bij de voorbereiding op het gesprek met de gemeente. Ook kan er iemand met u mee gaan op gesprek. U beslist zelf wie u het beste kan helpen. Wij zijn blij dat u cliënt bij ons bent en begeleiden u graag verder. Mocht u nu al vragen hebben, loop dan even langs bij uw persoonlijk begeleider.

Eigen bijdrage

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. Het CAK int de eigen bijdrage.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over de impact van de veranderingen op uw persoonlijke situatie? Neem dan telefonisch contact op met MindUp via telefoonnummer 088 336 56 66. U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Hebt u vragen over de financiële afwikkeling van de zorg? Neem dan contact op met het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp via het telefoonnummer 0800 - 0126. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit bij de hand. Dat is de brief van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg waarin staat op welke zorg u recht heeft.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina