Veelgestelde vragen

Hoe meld ik me na 1 januari 2015 aan bij MindUp?

U kunt zich niet direct aanmelden bij MindUp. Na 1 januari 2015 neemt u eerst contact op met uw gemeente. Uw gemeente geeft meer informatie over de lokale mogelijkheden en hoe u zich hiervoor aanmeldt. Vaak kan dat via het Wmo loket of het sociaal wijkteam, dat de zorgvraag onderzoekt en beoordeelt.

Dat onderzoek vindt plaats in samenwerking met u en uw omgeving. De gemeente heeft hier acht weken de tijd voor. Tijdens het onderzoek kijkt de gemeente naar welke zorg iemand al krijgt en waarbij nog ondersteuning nodig is. Wanneer u aangeeft dat u begeleiding vanuit MindUp wenst te ontvangen, dan beoordeelt de gemeente of u daarvoor in aanmerking komt. Met een beschikking van de gemeente voor begeleiding, kunt u zich aanmelden bij MindUp via Aanmelding MindUp:

Neem dan telefonisch contact op met MindUp via telefoonnummer 088 336 56 66. U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Moet ik straks een eigen bijdrage betalen voor zorg uit de Wmo?

Wie zorg uit de Wmo ontvangt, betaalt een deel van deze zorg zelf. Zo was dat ook al in de Awbz geregeld.  De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van verschillende factoren zoals: het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd, uw verzamelinkomen, de zorg die u krijgt en de gemeente waar u woont. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is de overheidsorganisatie die de eigen bijdrage voor chronische zorg vaststelt. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vrijstelling.

Wat is de participatiewet?

Naast de Wmo wordt ook de Participatiewet ingevoerd. Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De overheid vindt het belangrijk dat er meer ‘echte’ banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook MindUp zet zich hiervoor in. In 2015 wordt er een start gemaakt met het werken met ervaringsdeskundigen, die zich willen inzetten voor mensen met een psychiatrische beperking.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina