Unieke gezondheidsinterventie “Movability, Bewegen naar een gezonde leefstijl”

Geplaatst op 23 maart 2017

Afgelopen woensdag 15 maart heeft de eerste groep die heeft deelgenomen aan het unieke Movability beweegprogramma het anderhalf jaar durend traject met succes afgesloten. Grote resultaten zijn geboekt!

“Wat is Movability precies?"
Movability is een beweegprogramma voor mensen met een bijstandsuitkering, die moeite hebben om te participeren in de samenleving. Dit ten gevolge van, psychiatrische en of psychosociale problematiek, eventueel met lichamelijke gezondheidsbelemmeringen. In het programma werken de 0de, 1e en 2e lijnszorg met verschillende disciplines nauw met elkaar samen waardoor het een unieke gezondheidsinterventie is. De Samenwerkende partijen zijn: Gemeente en Gebiedsteam Franekeradeel, Gezondheidscentrum Het Want, Mind Up, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noord West Friesland, De Skule Welzijn en Pastiel. Verwijzing gaat via Gebiedsteam, Mind Up of Pastiel. Het programma wordt geheel door de Gemeente vergoed.

“Wat is het doel van Movability?"
Het doel van Movability is deelname aan de samenleving door middel van sport en bewegen te bevorderen. Waarbij het verbeteren van de mentale en fysieke belastbaarheid, het bevorderen van een gezonde leefstijl en toeleiding naar vrijwilligers of betaald werk gestimuleerd wordt. “Door letterlijk te bewegen ook figuurlijk in beweging te komen”. Ook structuur en sociale contacten zijn belangrijke doelen. Na elke beweegles wordt gezellig met elkaar koffie en thee gedronken en zijn inmiddels leuke vriendschappen onderling ontstaan.

“Wat wordt er tijdens het programma aangeboden?"
Het programma duurt anderhalf jaar, waarin er 1x per week gesport wordt onder begeleiding van een fysiotherapeut en diverse workshops over leefstijlverandering, gezonde voeding en toeleiding naar (vrijwilligers)werk gevolgd worden. Tevens krijgt men meerdere individuele leefstijladviesgesprekken om de gewenste gedragsverandering te ondersteunen en het persoonlijke doel te behalen.

Inmiddels is de zevende groep in maart gestart en starten er dit jaar nog 2 groepen van gemiddeld 10 deelnemers in mei en oktober. We hopen het programma straks uit te breiden naar de Gemeente Waadhoeke.

Movability werkt!
Dat Movability werkt blijkt uit de eerste resultaten die gemeten zijn gericht op conditieverbetering, gewichtsverlies, toename zelfvertrouwen en overige gevoelens, vergroting kans op (vrijwilligers) werk en daardoor afname zorgconsumptie.

Maar naast metingen zijn de ervaringen van de deelnemers zelf het belangrijkste. De deelnemers van de eerst gestarte groep (sept 2015-mrt 2017) gaven tijdens de tijdens de afscheidslunch op Het Want verzorgd door Mind Up, aan: “Ik voel me fitter en kan nu anderhalf uur lopen dan na een kwartier al doodop te zijn”, “ik heb mijn angst overwonnen, ik durf te deur weer uit en heb plezier in het sporten”, “het lukt me beter om op tijd te komen en afspraken na te komen”, “ik heb (vrijw)werk gevonden”. “Ik ben in 2 jaar tijd 33 kilo afgevallen, heb angsten overwonnen, meer zelfvertrouwen en doe nu vrijwilligers werk. Ook heeft mijn hele gezin een gezondere leefstijl gekregen, sporten de kinderen en eten we veel gezonder”

Projectleden Janke Wiersma, team leider Gebiedsteam, Ymie Stenekes Manager Mind Up GGZ gaven aan ontroerd te zijn door de openheid van de deelnemers die vertelden over hun ervaringen de afgelopen anderhalf jaar en zo een kijkje gaven in hun (prive)leven en vertelden wat Movability en de samenwerking van de verschillende hulpverlenende instanties voor hen heeft opgeleverd. Dit sterkt alle betrokkenen om verder te gaan met dit programma! Maar bovenal kunnen de deelnemers trots zijn op zichzelf want uiteindelijk hebben zij het zelf gedaan en grote stappen gezet!

Mensen met een uitkering woonachtig in de Gemeente Franekeradeel, die belangstelling hebben voor Movability, kunnen contact opnemen met een van de verwijzende instanties (Gebiedsteam, Mind Up, Pastiel) om te kijken of ze in aanmerking komen.

Mireille Koopmans

Projectleider Movability en leefstijlcoach

 

Gezondheidscentrum Het Want Franeker
0517-390900

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina