Trajectbegeleiders

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp zet mensen met deze problematiek weer in hun eigen kracht. Onze agogisch geschoolde medewerkers begeleiden jaarlijks ruim 2.000 cliënten bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Door het combineren van dagbesteding en individuele begeleiding met beschermd of begeleid wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in waar zij nodig zijn.

MindUp is voor haar provinciaal trajectbureau op zoek naar meerdere:

Trajectbegeleider(s) (24 uur)

Functie-inhoud:

 • Begeleidt en ondersteunt, op methodische wijze en vanuit de visie op de herstel ondersteunende zorg, de cliënten tijdens hun herstel- en rehabilitatieproces
 • Inventariseert met de cliënt wensen en mogelijkheden op het gebied van werk, leren en activiteiten
 • Stelt een rehabilitatieplan op en het begeleidt en coacht de cliënt in het gehele hersteltraject
 • Initieert, onderhoudt en breidt contacten uit met werkgevers, UWV, gemeenten en scholen
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van werkgevers in het kader van plaatsingen
 • Ondersteunt en adviseert de teamcoach op het gebied van beleid en vernieuwing m.b.t trajectbegeleiding
   

Functie-eisen:

 • Een afgeronde HBO SPH of MWD opleiding
 • Kennis van  psychiatrie en van het individueel begeleiden van cliënten met complexe en multi problematiek
 • Vindingrijkheid en pro actief bij het zoeken naar oplossingen die passen binnen de wettelijke  kaders
 • Een klantgerichte attitude, dat wil zeggen, dat ook voor jou de klant centraal staat en dat je begeleiding gericht is op zijn/haar wensen, krachten en mogelijkheden
 • Kennis van de lokale arbeidsmarkt, sociale voorzieningen en relevante wetgeving
 • Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Brede inzetbaarheid, punctualiteit, enthousiasme, flexibiliteit en een oplossingsgerichte instelling
 • Sociale vaardigheden die je in staat stellen om tactisch, met overtuigingskracht, bemoedigend, motiverend en stimulerend op te treden
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij de dossiervorming en het verzorgen van rapportages en externe communicatie
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid met name in de begeleidingssituatie en voor in- en externe contacten
 • provinciaal flexibel inzetbaar ook buiten kantooruren
 • In bezit van rijbewijs en auto.


Informatie en sollicitatie:
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. In principe nemen we alleen contact op met kandidaten die voldoen aan de functie-eisen. Wij zoeken in het kader van ons Leefstijlprogramma bij voorkeur niet-rokende kandidaten.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Greta Roskam, Teamcoach MindUp, telefoonnummer (06) 53930543.

Uw sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer M/U 18136 in de onderwerpregel, kunt u voor 8 oktober 2018 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 oktober 2018

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina