Trajectbegeleider MindUp Heerenveen

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp zet mensen met deze problematiek weer in hun eigen kracht.

Onze agogisch geschoolde medewerkers begeleiden jaarlijks ruim 2.000 cliënten bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Door het combineren van dagbesteding en individuele begeleiding met beschermd of begeleid wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in waar zij nodig zijn.

MindUp heeft verschillende vestigingen in de provincie Friesland. Onze medewerkers bieden begeleiding op het gebied van wonen, werken en meedoen.

Voor het trajectbureau van MindUp Heerenveen zoeken wij een enthousiaste en gedreven

trajectbegeleider
24 - 28 uur per week

Kern van de functie:
Het op methodische wijze begeleiden en bemiddelen van cliënten met (ernstige) psychiatrische en psychosociale problematiek richting scholing, dagbesteding, werk en sociale contacten. Voert zelfstandig individuele begeleidingstaken uit en stelt in samenwerking met de cliënt een rehabilitatieplan op dat gericht is op herstel. De trajectbegeleider coördineert de begeleiding rondom de plaatsingen op werk of dagbesteding en onderhoudt contacten met verschillende instantie/bedrijven

Functie-informatie:

 • Begeleidt en ondersteunt, op methodische wijze en vanuit de visie op de herstel ondersteunende zorg, de cliënten tijdens hun herstel- en rehabilitatieproces, Inventariseert met de cliënt wensen en mogelijkheden op het gebied van werk, leren en activiteiten,
 • Stelt een herstelplan op en het begeleidt en coacht de cliënt in het gehele hersteltraject,
 • Initieert, onderhoudt en breidt contacten uit met werkgevers, UWV, gemeenten en scholen,
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van werkgevers in het kader van plaatsingen,
 • Ondersteunt en adviseert de manager op het gebied van beleid en vernieuwing m.b.t trajectbegeleiding.

Functie-eisen:

 • Een afgeronde HBO SPH of MWD opleiding,
 • Kennis van psychiatrie en van het individueel begeleiden van cliënten met complexe en multi problematiek,
 • Vindingrijkheid en pro actief bij het zoeken naar oplossingen die passen binnen de wettelijke kaders,
 • Een klantgerichte attitude, dat wil zeggen, dat ook voor jou de klant centraal staat en dat je begeleiding gericht is op zijn/haar wensen, krachten en mogelijkheden,
 • Kennis van de lokale arbeidsmarkt, sociale voorzieningen en relevante wetgeving,
 • Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel,
 • Brede inzetbaarheid, punctualiteit, enthousiasme, flexibiliteit en een oplossingsgerichte instelling,
 • Sociale vaardigheden die je in staat stellen om tactisch, met overtuigingskracht, bemoedigend, motiverend en stimulerend op te treden,
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij de dossiervorming en het verzorgen van rapportages en externe communicatie,
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid met name in de begeleidingssituatie en voor in- en externe contacten,
 • Provinciaal flexibel inzetbaar ook buiten kantooruren,
 • In bezit van rijbewijs en auto.

Wij bieden:

 • Een interessante functie die volop in ontwikkeling is, in een interessant bedrijf,
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van in eerste instantie een jaar,
 • Inschaling in FWG 45, overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ.

Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Mirjam Hoekstra, teamcoach MindUp, telefoonnummer 06 – 2280 3739, of met Joke Westenbroek rehabilitatiecoach MindUp, telefoonnummer 06 – 8370 6108.

Uw sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer MU 17113 in de onderwerp regel, kunt u voor 29 september 2017 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 5 oktober 2017.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Wij zoeken in het kader van ons Leefstijlprogramma bij voorkeur niet-rokende kandidaten.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina