Teamcoach MindUp

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. MindUp zet mensen met deze problematiek weer in hun eigen kracht. Onze agogisch geschoolde medewerkers begeleiden jaarlijks ruim 2.000 cliënten bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Door het combineren van dagbesteding en individuele begeleiding met beschermd of begeleid wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in waar zij nodig zijn.

MindUp heeft verschillende vestigingen in de provincie Friesland. Onze medewerkers bieden begeleiding op het gebied van wonen, werken en meedoen. MindUp is voor meerdere teams op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste


 

Teamcoach

32 uur per week, locatie Leeuwarden en locatie Sneek
 

Kerntaak van de teamcoach is het ondersteunen van medewerkers van één of meerdere teams van MindUp bij het leveren van herstelondersteunende zorg aan onze cliënten. Zowel het te behalen resultaat als het ontwikkelen van eigenaarschap in de teams zijn doelen waar we op sturen. De teamcoach rapporteert aan en ontvangt hiërarchisch leiding van de algemeen directeur MindUp.  ​

 

Functie-informatie:

 

Bewaken van en coachen bij de realisatie van teamresultaten:

 • Signaleert afwijkende resultaten ten aanzien van de doelstellingen, monitort uitkomsten en bespreekt dit met de teams en treedt coachend op bij afwijkingen;

 • ondersteunt de teams bij het opstellen van verbeterplannen;

 • toont voorbeeldgedrag bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

 

Adviseren en ondersteunen van het management bij teamtaken ten aanzien van personele zaken:

 • Voert het personeelsbeleid ten aanzien van onder andere verzuimbegeleiding en functioneringsgesprekken;

 • bewaakt een adequate personele bezetting;

 • introduceert en begeleidt nieuwe medewerkers, stagiaires en flexibele medewerkers;

 • Organiseert diverse (werk-)overleggen.

 

 

Coachen van zelf organiserende teams:

 • Coacht medewerkers in hun ontwikkeling van  eigenaarschap en bespreekt periodiek de voortgang met de directeur MindUp;

 • past interventies toe afgestemd op de fase van teamontwikkeling en vervult hierbij verschillende rollen van sturend, instruerend en controlerend tot begeleidend, ondersteunend en inspirerend;

 • vervult een consultatieve functie voor medewerkers van de teams en stimuleert een open en veilig werk- en leerklimaat binnen de teams.

 

Overige werkzaamheden:

 • Analyseert succesfactoren en knelpunten bij het werken met zelforganiserende  teams en adviseert hierover binnen MindUp;

 • faciliteert op locatie overleggen met cliënten en familie;

 • bespreekt de voortgang in de werkzaamheden en bijzonderheden met de directeur MindUp.

Wij vragen:

 • Managementkennis op HBO niveau;

 • Praktijkervaring in het primaire proces m.b.t. het sturen op resultaat en het coördineren en plannen van zorg;

 • Beschikt over actuele kennis en ervaring met coaching en het begeleiden van teamprocessen en zelf organiserende teams in het primaire proces;

 • Kennis van de organisatie MindUp, veranderprocessen en teamprocessen;

 • Interesse in ontwikkelingen in de Wmo en Herstelondersteunende zorg.

 

Wij bieden:

 • Een geweldig inspirerende werkomgeving;

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ;

 • Indeling in functiegroep FWG 55;

 • Een contract voor de looptijd van max. een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

 

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Douwe Weening Manager MindUp, via telefoonnummer 06 22872291 of via email op douwe.weening@mind-up.nl

 

Uw sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer MU19139 in de onderwerp regel, kunt u voor 18 november 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

 

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 26 november 2019

 

 

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. GGZ Friesland is een rookvrije instelling. Wij zoeken daarom bij voorkeur niet-rokende kandidaten.