MindUp en Privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe MindUp omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Patiëntendossier

Het verloop van uw begeleiding houden wij bij in uw dossier. Uw gegevens worden in de computer opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier en ze zijn voor u zelf ook toegankelijk via het cliëntenportaal dat we bieden. Wij verplichten ons zorgvuldig om te gaan met uw dossier en dit beveiligd te bewaren. Uw dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van MindUp die bij uw behandeling betrokken zijn. Uit uw dossier worden geen gegevens verstrekt aan instanties buiten MindUp zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar na uw laatste contact met MindUp.

Informatieverstrekking aan gemeenten

Sinds de komst van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in januari 2015 bepaalt de gemeente hoe maatschappelijke ondersteuning wordt ingevuld. Op de website Hoe verandert mijn zorg vindt u alle informatie over hoe uw gemeente omgaat met uw medisch dossier en privacygevoelige informatie. MindUp houdt zich aan de op deze website gestelde regels met betrekking tot informatieverstrekking richting gemeenten. 

Cliëntenregistratie

Voor een goed verloop van uw begeleiding bij MindUp hebben wij een aantal administratieve gegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de financiële afhandeling met de gemeente of uw verzekering. Het gaat dan om uw persoonlijke gegevens. Ook deze instanties zijn gehouden aan de privacy regels, vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Quote

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina