Presentatie WMO

Er verandert de komende tijd veel door de invoering van de wmo en de transitie van de Awbz. MindUp vindt een goede samenwerking met gemeenten van groot belang en geeft daarom voorlichting over deze thema's aan wijkteams.

Downloads

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina