Praktijkroute: Leren op de werkplek bij MindUp

Geplaatst op 21 maart 2017

Een praktijkroute wordt ingericht vanuit strategisch partnerschap met een bedrijf. Dit betekent een gedeelde visie op leren en ontwikkelen van studenten en medewerkers, vanuit de leerprincipes van effectief leren. Het gaat altijd om een combinatie van leren en werken. Werken vanuit de idee van een ‘learning community’: de praktijkroute is van belang voor het leren van studenten, én van medewerkers van het bedrijf en van de school. Bij werken en leren in de praktijk is 'reflectie'. Reflectie in de zin van 'leren naar jezelf te kijken' (de reflectie gebeurt in een gesprek samen met de coach/begeleider van de GGZ) 'hoe je het werk aanpakt en hoe je daarvan kunt leren.

Dat helpt om van doen (praktijk) ook leren te maken. De studenten zorgen voor het opzetten en organiseren (in overleg met medewerkers) van verschillende bewegingsactiviteiten binnen de verschillende afdelingen en locaties van MindUp. Daarvoor kan de medewerker(werkbegeleider) de bedrijfscompetenties en kernwaarden gebruiken. Dit maakt leren tot een gezamenlijk proces, niet alleen van studenten, maar van studenten, medewerkers en docenten samen.

Als medewerker (werkbegeleider) heb je ook een belangrijk rol in het geven van feedback, bijvoorbeeld wat gaat goed bij het uitvoeren van het stage, wat kan anders of beter, hoe staat de student in het bedrijf/werkplek. De activiteiten worden aangeboden en uitgevoerd vanuit de behoefte en in samenwerking met de deelnemers, activiteiten voor hunzelf als het gaat om vitaliteit en gezondheid. De eindverantwoordelijkheid tijdens het uitvoeren van de bewegingsactiviteiten met de deelnemers, ligt bij de GGZ en niet bij de studenten.

Studieloopbaanbegeleider en contactpersoon vanuit school is Floris Jacobs, docent van het Friesland College afdeling CIOS in Heerenveen en Leeuwarden. De coach/stagebegeleider en contactpersoon vanuit GGZ Friesland is Emile Priest, sport en beweging coach bij Kinnik en MindUp. Over de begeleiding en de reflectie tijdens het leren in het bedrijf zijn heldere aantoonbare afspraken gemaakt met de begeleiders in het bedrijf. Hoe structureler en beter de samenwerking is met deze begeleiders, hoe minder het noodzakelijk is dat de reflectie met de docent dagelijks plaatsvindt.

De rol van de docent vanuit het Friesland College en de coach(begeleider)vanuit MindUp is cruciaal in het bedrijf; t.a.v. de "Praktijkroute" loopbaan. Deze:
• Zorgt in samenspraak met andere begeleiders dat de reflectie plaatsvindt op de ervaringen (voor, tijdens en na) op de ontwikkeling van loopbaancompetenties en persoonlijke kwaliteiten en bewaakt dat afgesproken resultaten worden behaald.
• Stemt de begeleiding en de wijze van begeleiden af met de medewerkers van het bedrijf die een begeleidende rol hebben (o.b.v. heldere resultaatverwachtingen).
• Organiseert dat tijdig passende verdieping geboden wordt door docenten, medewerkers van het bedrijf.
• Houdt het overzicht op het gehele opleidingstraject van de student.

Hoe wordt de cliënt hier beter van?
Clienten krijgen veel gelegenheid om iets te gaan doen op het gebied van leefstijl en sport. Daarnaast leren ze jonge mensen kennen, die door te leren in de praktijk, veel beter begrijpen welke ondersteuning de clienten in het dagelijks leven nodig hebben. Het onderwijs sluit hiermee beter dan voorheen aan op de praktijk van vandaag, waardoor herstelondersteunende zorg al in de opleiding een belangrijke plek krijgt. Tegelijk worden de clienten zich bewust van het belang van sport en beweging.

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina