Zoeken

We zijn drie Autismecoaches rijker!

Fantastisch! Swannet Storm, Annemarie Andringa en Susan Leenstra hebben de post HBO opleiding Autisme coach met succes afgerond.


Zij werken alle drie werken bij de Beschermende Woonvorm van MindUp op de locatie Achter de Hoven in Leeuwarden. Het team wat hier werkzaam is, is geschoold in ASS gerichte werkwijze. Cliënten met ASS problematiek vragen namelijk om specifieke deskundigheid.

Door deze opleiding te doorlopen weten Swannet, Annemarie en Susan nog beter hoe zij de cliënten passende ondersteuning kunnen bieden. Dit kunnen zij weer met hun collega's op de BW delen. Met ingang van september zullen weer een aantal collega’s van het ASS team deze opleiding gaan volgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het merendeel van de teamleden Autismecoach wordt.


Wil je meer weten over deze opleiding of over de ASS BW? Bel gerust naar 06-23189885.


Op de foto van links naar rechts: Susan Leenstra, Swannet Storm en Annemarie Andringa