Zoeken

Het Expertisecentrum Rehabilitatie van MindUp

Vanaf januari 2019 gaan de rehabilitatiecoaches van MindUp anders werken.

De eerste twee jaar waren zij allen persoonlijk verbonden aan een afdeling en hebben zij hard gewerkt aan de methodische vaardigheden van alle begeleiders. In 2019 willen zij het professionele eigenaarschap op de werkvloer meer ruimte geven. Dit betekent dat zij aan de slag gaan, waar een coach- of ontwikkelvraag ligt. Dit doen zij vanuit het Expertisecentrum Rehabilitatie MindUp.

Wat is het Expertisecentrum? Het Expertisecentrum Rehabilitatie van MindUp is een afdeling die zich richt op training, coaching en advies vanuit de herstelvisie.  Er wordt gewerkt vanuit de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). Op iedere woonafdeling van MindUp wordt de Herstel in Beeld-audit (HiB) uitgevoerd.  De uitkomsten kunnen aanleiding zijn tot een individuele- of teamcoachvraag. Ook kan er ondersteuning worden geven in het nog efficiënter werken met het overdrachtsbord. Daarnaast adviseren we in visie en beleid en dragen we bij aan de ontwikkeling en uitvoering hiervan.

Opleiding, workshops, intervisie en coaching Het komend jaar zullen we ons naast het coachen ook richten op trainingen die wettelijk verplicht zijn, zoals de meldcode huiselijk geweld en op trainingen die ons allen ondersteunen om de kwaliteit van onze begeleiding verder te verhogen. Daarbij kun je denken aan het maken van vaardigheidsplannen, of om te leren werken met de Agressiewijzer. Maar ook is er veel aandacht voor de IRB beginselen, ondersteuning in het maken van plannen, het bespreken van casuïstiek en intervisie.

MindUp investeert met het Expertisecentrum Rehabilitatie in de kwaliteit van haar aanbod. Vragen, opmerkingen en verbetersuggesties zijn van harte welkom. Wij zijn bereikbaar via: Rehabilitatieexpertisecentrum@mind-up.nl.