Patienten MindUp nemen zelfstandiger deel aan activiteiten in gemeente Franekeradeel

Geplaatst op 19 februari 2013

Muziekschool Ritmyk, Gezondheidscentrum Het Want, De Skûle en zwembad Bloemketerp bieden sinds kort activiteiten aan waar patiënten met een psychische aandoening zelfstandig aan kunnen deelnemen. Deze patiënten, in behandeling bij GGZ Friesland, krijgen begeleiding vanuit MindUp Dagbesteding. Voorheen kregen zij voornamelijk begeleiding binnen de muren van MindUp, maar door de samenwerking met de muziekschool, het gezondheidscentrum en het zwembad komt daar verandering in.

Het steeds meer zelfstandig functioneren van patiënten sluit nauw aan bij de wens van de overheid om mensen met psychische klachten meer zelf de regie te geven en het belang van het volledig deelnemen aan de maatschappij en het opbouwen van een sociaal netwerk. MindUp en gemeente Franekeradeel voelen zich maatschappelijk verantwoordelijk om daar een bijdrage aan te leveren op weg naar herstel. Ze vinden elkaar steeds vaker, waardoor het mogelijk is initiatieven te starten die patiënten onderdeel laten worden van het dagelijkse leven in Franeker.

Patiënten volgen zelfstandig muzieklessen

Bij de dagbesteding van MindUp worden al geruime tijd muziekactiviteiten verzorgd. Om te zorgen voor een goede overstap naar een regulier aanbod ging MindUp samen met muziekschool Ritmyk op zoek naar een vervolg. Patiënten gingen zelfstandig naar de muziekschool om daar muzieklessen te volgen. Ritmyk stelde twee docenten beschikbaar, die eventueel ondersteuning zouden kunnen ontvangen van medewerkers van MindUp. Dat bleek echter nooit nodig en de samenwerking wierp vruchten af. De patiënten zijn enthousiast over de individuele lessen.

‘De patiënt voelt zich hierdoor een volwaardig burger in het dagelijkse leven van Franekeradeel', zegt Alice Speelman, teammanager van Mindup Dagbesteding. 'Ze zijn er trots op dat ze zelfstandig de activiteiten bezoeken op hun eigen abonnement en kosten. Ze maken een grote stap richting participatie en sociale integratie.' Nog steeds volgen patiënten hun muzieklessen en betalen hun eigen abonnement. ‘Ritmyk wil een podium bieden voor iedereens talent‘, zegt Hennie Reek, regiomanager van Ritmyk.‘We zijn er trots op dat we de patiënten MindUp nu de kans geven hun muzikale talent te ontwikkelen!'

Steeds meer initiatieven in Franekeradeel

Na de pilot met Ritmyk zochten al snel andere partijen contact. Ook zij bieden nu activiteiten aan waar patiënten zelfstandig aan kunnen deelnemen. Zo kunnen ze nu sporten bij Gezondheidscentrum het Want, dit nog met begeleiding van MindUp, maar in een regulier sportcentrum. Ook kunnen de patiënten cursussen en trainingen volgen in de Skûle en zwemmen in Bloemketerp. Om vanuit de rehabilitatievisie te zorgen dat patiënten goed aansluiten bij het reguliere aanbod, begeleidt MindUp ze eerst en trekt zich daarna terug. Patiënten bezoeken de activiteiten zelfstandig en hebben hun eigen abonnement, waar ze ook zelf voor betalen.

Op weg naar burgerschap

‘Het deelnemen en participeren aan reguliere activiteiten bevordert de door- en uitstroom richting activering in de (tijdelijke) woonomgeving', aldus Alice Speelman. ‘Het is goed om te zien hoe de patiënten groeien in het nemen van eigen regie en herstel van burgerschap ervaren door deel te nemen aan de zelfstandige activiteiten. Ze kijken er iedere week weer naar uit en voelen zich echt onderdeel van samenleving.'

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina