Participatieladder

Vaak is er in het leven van iemand van alles gebeurd waardoor de schijnbaar gewone dingen in het leven moeilijk worden en ver weg lijken. MindUp helpt mensen met structuur, keuzes en mogelijkheden die leiden tot participatie, resocialisatie en re-integratie. Soms is er meer mogelijk dan iemand zelf durfde te denken. MindUp helpt mensen het beste uit hun leven te halen! Hiervoor bieden wij een aantal producten aan, die aansluiten bij de Participatieladder. De Participatieladder is als initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld, voor en door gemeenten. Deze ladder bestaat uit zes treden en heeft als hoogste doel economische zelfstandigheid voor deelnemers. De ladder kan dus worden gebruikt als meetinstrument om te zien hoe iemand functioneert op drie beleidsvelden: re-integratie, inburgering en educatie.

Naast onze individuele begeleiding, die verloopt via het Trajectbureau, hebben wij een groot aanbod van groepsactiviteiten. Hiermee kan invulling worden gegeven aan het trajectplan, wat individueel, op maat wordt opgesteld door de trajectbegeleider en de cliënt.

Quote

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina