Missie & visie

Wat is het bestaansrecht van MindUp? (missie)

MindUp begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. Met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, zijn gemeentes verantwoordelijk voor de ambulante begeleiding van onze cliënten. Net als deze gemeentes, streven wij naar participatie en zelfredzaamheid voor alle inwoners van Friesland. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van onze cliënten vormen de spil van ons bestaan. Samenwerken met organisaties die hetzelfde belang behartigen is hierin essentieel. Samen met onze cliënten werken wij toe naar rehabilitatie en herstel. Met een team van gedreven professionals en met innovatieve methodes begeleiden we cliënten naar het uiteindelijke doel: wonen, werken en meedoen in de samenleving.

MindUp Werkt!

Welke ambities hebben wij? (visie)

De samenleving verandert en van mensen met een psychiatrische stoornis wordt steeds meer gevraagd. De nadruk ligt op handelen vanuit eigen kracht, met zelfredzaamheid als doel. Onze medewerkers zijn zich er iedere dag bewust van hoe zij hierin het verschil kunnen maken.

Onze cliënten werken samen met onze medewerkers toe naar zelfredzaamheid, zodat ze (meer) mee kunnen doen in de samenleving. We staan er niet alleen voor. We zoeken de samenwerking op met organisaties, die net zoals wij, streven naar wonen, werken en meedoen. Om mensen écht in hun eigen kracht te zetten, is het belangrijk om scherp te zijn; te vernieuwen in onze dienstverlening en te innoveren in ons aanbod. Dit bereiken wij door onze patiënten actief te betrekken bij alles wat we doen. Hierdoor maken we niet alleen nu, maar ook in de toekomst het verschil voor onze cliënten.

Quote

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina