MindUp werkt met succes mee in de wijkteams van De Friese Meren!

Geplaatst op 1 oktober 2014

Per 1 oktober 2013 is De Friese Meren gestart met het leren via Sociale wijkteams Zorg. Door de leerervaring direct te implementeren in de praktijk, zijn we met onze professionals stevig voorbereid op de nieuwe zorgtaken.

Wijkwerkers en zorgpartners
Carla Swart, Loes Neuvel en Anneke Nagel een woord van waardering voor jullie, maar ook bedoelt voor alle pioniers in het Sociaal wijkteam Zorg De Friese Meren!
Dank ook voor: TinZ, GGZ Friesland, Hof en Hiem, Thuiszorg Zuidwest-Friesland, Timpaan, MIKS Welzijn en MEE.
Zij leveren medewerkers aan de Sociaal wijkteams Zorg en ontvangen vandaag om deze mijlpaal een te vieren een taart van de gemeente. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Wmo werkplaats dank voor de samenwerking op het onderdeel deskundigheidsbevordering.

Introductiecampagne ‘het begint in de buurt’
De Friese Meren werkt aan een introductiecampagne voor het Sociaal wijkteam. Afgelopen zaterdag, op Burendag, ontvingen alle inwoners van De Friese Meren een kaartje in de brievenbus; een eerste kennismaking met de campagne en het sociaal wijkteam. De komende maanden krijgt iedereen in de gemeente meer informatiemateriaal thuis en wordt er een speciale website, www.hetbegintindebuurt.nl, gelanceerd. Bovendien trekt het Sociaal wijkteam de dorpen en wijken in en zijn zij aanwezig op divers evenementen in de gemeente.

Expertteamleden
De expertteams –grote/kleine zorgaanbieders en leden van adviesraden- investeren om de 3 weken tijd en energie in De Friese Meren door met de ambtenaren mee te denken.
Het ‘samen optrekken’ wordt door De Friese Meren zeer gewaardeerd.

Collega’s, management en bestuur van De Friese Meren
De kracht van het Sociaal wijkteam Zorg wordt stap voor stap duidelijk. Het betreft in belangrijke mate een collectieve verantwoordelijkheid.
Met onze zorgaanbieders en inwoners krijgt De Friese Meren de uitgangspunten vanaf het papier werkbaar in de praktijk.
Dank voor de gezamenlijke inzet!

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina