MindUp werkt aan rehabilitatie en herstel van cliënten

Geplaatst op 27 december 2016

Aan het einde van het jaar denken we na over hoe het afgelopen jaar is gegaan en stellen we goede voornemens voor het komende jaar op. Dit doen we bij MinUp als mens, maar ook als organisatie. Op woensdag 14 december kwamen management en rehabilitatiecoaches samen tijdens een informatieve en interactieve dag. Doel was om de pijlers voor MindUp te bespreken voor komend jaar en met elkaar te discussiëren hoe dit in de praktijk te brengen. De vraag die daarbij centraal stond, was: hoe worden we nog beter in wat we doen?

Koploper

In samenwerking met Stichting Rehabilitatie'92 zet MindUp zich al een aantal jaar hard in om de IRB-methodiek te implementeren. We willen cliënten te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, zodat ze kunnen werken aan rolherstel. Alle medewerkers van MindUp hebben een cursus 'IRB in de wijk' gevolgd en woon- en activiteitenbegeleiders zijn geschoold in het maken van vaardigheidsplannen. Met deze kennis en ondersteuning van de rehabilitatiecoach hebben we een mooie basis om de IRB nog meer vorm te geven. Wat betreft ggz-instellingen in Noord-Nederland lopen we hierbij voorop.

MOVE

Het MOVE-onderzoek laat zien dat cliënten die gestimuleerd worden bezig te gaan met hun woonwens sneller rehabiliteren. Ze maken eerder stappen als  zij goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden van uitstroming en wat voor ondersteuning hierbij mogelijk is. Onze medewerkers zetten zich er ook komend jaar voor in om het gesprek met iedereen aan te blijven gaan over hun wensen. Ook zullen we ketenpartners blijven betrekken in dit hele proces.

De Rehabilitatiecoach

Ons team rehabilitatiecoaches bestaat uit tien personen en is daarmee inmiddels compleet. Voor elke regio is één rehabilitatiecoach. De eerste coach is bijna twee jaar geleden gestart in Drachten en de laatste coach is per januari 2017 aan de slag in Leeuwarden. Rehabilitatiecoaches zijn trots op de omslag die bij medewerkers te zien is, net als op successen die met cliënten behaald worden en de ervaring dat het implementeren van de IRB vruchten afwerpt.

De Teamcoach

Vanaf januari 2017 vinden gesprekken plaats om ook teamcoaches aan te stellen. Elk team heeft dan een coach die zich richt op de inhoud en implementatie van de IRB methodiek en een coach die faciliteert, zelforganisatie stimuleert en aanstuurt op resultaten. Het aanstellen van teamcoaches creëert kansen om medewerkers de gewenste ondersteuning in het uitvoeren van hun werk te bieden. De vacatures staan momenteel online.

Beschermd Wonen

Op BW's werken we steeds meer toe naar het loslaten van een vaste planning en het meer aangaan van spontane contacten in plaats van vooraf geplande momenten. Cliënten geven aan de spontane contacten te missen en daarom werken we er hard aan dit te verbeteren. Ook willen we er naartoe werken alle clienten meer eigen regie te geven met betrekking tot medicatie inname. Dit kan betekenen dat cliënten zelf de medicatie ophalen en bewaren, maar ook dat er in de omgeving gekeken wordt naar mogelijkheden om hier meer regie in te hebben (zoals het dagelijks verstrekken bij de apotheek).

Begeleid Zelfstandig Wonen

Vanuit de BW's is ook BZW georganiseerd en wordt er door MindUp in een groot deel van Friesland begeleiding thuis geboden middels een beschikking van de gemeente. We zijn er hard mee bezig te kijken naar hoe we deze begeleiding beter kunnen aanbieden en hoe we het proces van aanmelding tot uitstroming nog beter in kunnen richten.

Dagbesteding

MindUp biedt dagbesteding aan meer dan tweeduizend cliënten. Veel cliënten zijn gemotiveerd naar MindUp te gaan en zien het belang van dagbesteding in om verder te werken aan hun eigen doelen. Echter is er ook een deel van de cliënten die het te spannend vindt, het werk niet leuk vindt, de drempel te hoog ervaart of zich niet goed voelt ten gevolge van psychische klachten. Zodoende kampt dagbesteding met veel no-shows. In 2017 zetten we ons er nog meer voor in cliënten te motiveren te (blijven) komen en ons aanbod zo in te richten dat we beter aan kunnen sluiten bij de wensen van cliënten.

Al met al kijkt iedereen terug op een inspirerende dag waarin veel nieuwe ideeën zijn opgedaan. We kijken uit naar alle ontwikkelingen in 2017 en we blijven ons inzetten voor herstelgerichte zorg op hoog kwalitatief niveau!

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina