MindUp timmert aan de weg in wijkteams!

Geplaatst op 5 september 2014

MindUp helpt mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. De cliënten werken mee in de kantines, de webwinkel, houtwerkplaatsen en (her)vinden eigen mogelijkheden voor het benutten van maatschappelijke kansen.

Ook in Harlingen zal MindUp met bestaande aanbieders vormen van begeleiding ontwikkelen die passen bij de brede doelgroep. In het kader van de decentralisatie van de Awbz naar de Wmo, worden de gemeentes verantwoordelijk voor de organisatie van begeleiding voor mensen met een beperking. Wijk- en gebiedsteams worden samengesteld met medewerkers uit verschillende instellingen.

Na Sint Nicolaasga heeft nu ook Harlingen ervoor gekozen om een trajectbegeleider van MindUp in te zetten. De trajectbegeleider werkt samen met medewerkers van; Mee Friesland, de GGD, Bureau Jeugdzorg Maatschappelijk Werk Friesland, Dienst Sociale Zaken en vrijwilligersorganisatie De Skule. Door samen te werken, wordt laagdrempelige ondersteuning geboden,  waarbij eigen kracht het uitgangspunt is. De gemeente Harlingen hanteert hierbij het motto: "Samen voortvarend aan de slag!"

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina