MindUp laat zien waarin zij het verschil maakt!

Geplaatst op 10 juli 2014

Op woensdag 9 juli kwam Marijke Vos met een grote delegatie op werkbezoek, waarbij verschillende locaties van MindUp zijn bezocht. Marijke Vos, voorheen Tweede Kamerlid van GroenLinks en nu voorzitter van de MOgroep (de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening), wilde graag zelf ervaren wat de transitie van de Awbz naar de Wmo gaat betekenen voor onze cliënten.

Kansen en risico’s
In een gezamenlijke startsessie met Timpaan Welzijn, Algemeen Maatschappelijk Werk Fryslân, Bureau Jeugdzorg en MEE Friesland, is uitgebreid gesproken over de kansen, maar ook over de risico’s die deze transitie met zich meebrengt. Samenwerken lijkt de sleutel tot succes. Met ketenpartners, maar ook met vrijwilligers en naasten. Tegelijk is behoud van specialistische expertise ontzettend belangrijk, omdat cliënten van MindUp beter geholpen worden door goed opgeleide ervaren begeleiders.

Webshop
Op de Marshallweg bezocht de delegatie de webshop van MindUp, waar zij uitgebreid in gesprek konden met twee cliënten die hun levensverhaal vertelden en uitlegden waarom zij door de begeleiding bij MindUp de draad weer kunnen oppakken. De producten van de webshop spraken de delegatie dermate aan, dat zij allen een voucher kregen om hun eerste bestelling te plaatsen.

Op de Hege Wier werd door MindUp een lunch geserveerd, onder het motto ‘heerlijk eerlijk’. Ook daar werd er verder gesproken met cliënten, waardoor het werkbezoek een heel concreet karakter kreeg.
Timpaan Welzijn presenteerde vervolgens verschillende projecten waaraan ook MindUp deelneemt, zoals bijvoorbeeld het Repaircafé in Sneek.

Partners
Daarna kwam een journalist van de Leeuwarder Courant Marijke Vos interviewen. Dat interview is intussen gepubliceerd en te lezen in de krant van 10 juli. GGZ Friesland en MindUp worden genoemd als belangrijke partners in de Wmo. Marijke Vos: ‘Werk is cruciaal, ontdek ik steeds meer. Daarom kan ik boos worden als de staatssecretaris te luchthartig denkt over de baankansen van mensen met een beperking. Juist in deze tijd is dat zo moeilijk. Er zullen altijd mensen zijn die niet op eigen kracht het leven aankunnen.’

Een cliënt op de Marshallweg kon het eigenlijk niet mooier zeggen: ‘Als ik naar MindUp ga, vertel ik thuis en aan mijn vrienden, dat ik naar mijn werk ga. En toen mijn ouders een keer kwamen kijken, zagen ze dat dat waar was. Daar ben ik trots op.’

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina