MindUp BW Dokkum ge-HiBt!

Geplaatst op 23 maart 2018

Dit jaar vindt er op elke Begeleid Wonen locatie van MindUp een audit-dag plaats; de zogenoemde HiB. Dit staat voor Herstel in Beeld en is in samenwerking met Herstelcentrum Friesland ontwikkeld.

De HiB wordt afgenomen door rehabilitatiecoaches van andere locaties. MindUp is al langer bezig met kwaliteitsmetingen binnen de BW's, de HiB is echter breder dan het eerdere instrument en neemt niet alleen dossiers onder de loep maar ook maken zij gebruik van Inspire-enquêtes en interviews.

Vorige week mocht de BW in Dokkum hiermee aftrappen!

Twee auditoren draaiden de hele dag mee met het team en namen interviews onder de woonbegeleiding, persoonlijk begeleiders en bewoners af. Ook namen ze een kijkje op de locatie van Reactivering Dokkum en interviewden ze een trajectbegeleider en de rehabilitatie- en teamcoach. Daarnaast hebben de auditoren verschillende dossiers ingekeken en hierbij zijn ze nagegaan in hoeverre er een rehabilitatieplan is, wat voor doelen er gesteld zijn en of er op basis van de rapportages gesproken kan worden van een lopend traject. Ook werden de resultaten van de Inspire-enquêtes die de bewoners ingevuld hadden meegenomen.

Op basis van al deze informatie konden zij een terugkoppeling geven over in hoeverre het team herstelgericht en IRB-modelgetrouw werkt, hoe de houding en bejegening richting bewoners is, hoe diverse aspecten van het werken op de BW ervaren wordt en van daaruit waar de positieve en verbeterpunten zitten. Deze manier van een audit doen werd door iedereen erg goed ervaren. De combinatie van verschillende manieren van informatie verzamelen geeft een vrij volledig beeld. Ook het groepsinterview met de bewoners leverde leuke gesprekken op!

Elke BW komt dit jaar nog aan de beurt en gaat aan de slag met een verbeterplan vanuit punten van deze dag. De HiB keert jaarlijks op elke BW terug en past daarmee in een structurele verbetercyclus.

 

Sanne van der Zee, rehabilitatiecoach MindUp.

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina