MindUp biedt ook direct zorg aan cliënten zonder beschikking van de gemeente

Geplaatst op 16 juni 2016

Mensen die ondersteuning in de Wmo ontvangen betalen daarvoor een eigen bijdrage. Ambulante cliënten geven regelmatig aan dat zij met dagbesteding of ondersteuning thuis moeten stoppen, omdat de eigen bijdrage van de gemeente voor hun te hoog is. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het CAK op basis van een rekenmodel, wat beschikbaar is op de website van het CAK, via

https://www.hetcak.nl/app/rekenprogramma-wmo-2016/application/RekenModule.aspx

MindUp kreeg regelmatig de vraag of er ook zorg geboden kan worden zonder beschikking van de gemeente. Om aan die vraag tegemoet te komen, hebben we een nieuw product in het leven geroepen, waarmee we cliënten de begeleiding kunnen bieden die zij vragen, zonder dat zij daarvoor eerst naar de gemeente hoeven. Wij kunnen in sommige gevallen onze begeleiding voordeliger aanbieden, zodat deze cliënten niet tussen wal en schip vallen.

Voor behandelaars en andere verwijzers, die in gesprek zijn met cliënten over de financiële gevolgen van een Wmo beschikking voor begeleiding, kan Aanmelding MindUp ondersteunen door een op maat offerte voor de cliënt te maken. Hiermee kan de cliënt een afweging maken of er een Wmo beschikking moet worden aangevraagd of dat de begeleiding direct via MindUp wordt ingekocht.

Aanmelding MindUp is te bereiken via telefoonnummer 088  336 56 66 en via info@mind-up.nl

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina