Lokaal project 'reactivering MindUp GGZ Fryslân'

Geplaatst op 19 september 2013

Het bestuur van de Dienst SoZaWe heeft besloten om het merendeel van het participatiebudget in te zetten voor kansrijke werklozen met perspectief op uitstroom naar Werk. Deze klanten zijn ondergebracht bij Pastiel. Het resterende budget wordt door de Dienst SoZaWe ingezet voor mensen met een zorg- en begeleidingsvraag. In overleg en samenwerking met MindUp/GGZ Fryslân wordt voor deze doelgroep in Harlingen een begeleidingstraject van en door MindUp georganiseerd. Participatie van de doelgroep staat voorop.

MindUp heeft met de gemeente Sud West Fryslân en Gemeente Leeuwarden gelijksoortige afspraken gemaakt.

Vanuit de gemeentes gezien is MindUp duidelijk een belangrijke speler in de transitie van de AWBZ naar de WMO!

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina