Leden en voorzitter Familieraad GGZ Friesland

Wegens vertrek van de huidige voorzitter zijn wij per mei 2016 op zoek naar een vervanger. Tegelijkertijd zoeken wij mensen die als lid van de Familieraad willen ‘meespelen’ in het veld van de medezeggenschap binnen GGZ Friesland. Van de voorzitter vragen we affiniteit met de problematiek van naastbetrokkenen. Hij/zij is namens de Familieraad contactpersoon voor het bestuur en de divisiedirecties en vertegenwoordigt de raad binnen en buiten de organisatie.

Spreekt dit u aan?

Kijk dan op de website www.ggzfriesland.nl/voorfamilie voor meer informatie. U kunt ook eerst contact opnemen met Mirjam Brauer, ondersteuner van de Familieraad, via telefoonnummer 058 - 284 98 31 (maandag- t/m  onderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur) of Sybren van Tuinen, voorzitter Familieraad, via telefoonnummer 06 - 29 07 03 03.

Heeft u belangstelling?

Stuur dan vóór 20 februari 2016 een brief met motivatie naar Familieraad GGZ Friesland, Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden, of e-mail naar familieraad@ggzfriesland.nl.

Wat is de Familieraad?

De Familieraad behartigt de collectieve belangen van familie en naastbetrokkenen van cliënten van GGZ Friesland en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en de divisiedirecties. De Familieraad voert structureel overleg met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de divisiedirecties en de Cliëntenraad.

 

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina