Kwaliteit

MindUp staat voor kwaliteit

Bij MindUp staat kwaliteit van zorg en begeleiding in al ons doen en laten voorop. Dat spreekt voor zich. Daarom laten we de kwaliteit van ons aanbod sinds 2007 toetsen volgens de HKZ-normering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

MindUp voldoet daarmee aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. We tonen met de HKZ-certificering in de eerste plaats aan dat onze cliënten altijd centraal staan. We hebben intern de zaken goed op orde en we werken voortdurend en systematisch aan verbeteringen.

Elke drie jaar vindt er een hercertificering plaats, uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Een jaarlijkse tussentijdse toetsing is daarbij verplicht. De laatste hercertificering voor MindUp heeft plaatsgevonden op 13 november 2016. Door te voldoen aan de HKZ-normering, voldoet MindUp tegelijkertijd aan de eisen gesteld in de NEN-EN-ISO 9001:2008.

Quote

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina