Individuele begeleiding

Eén van onze producten is activering: in te zetten op trede 1, 2, en 3 van de Participatieladder. Doel: Bevorderen participatie.

Activering biedt mensen met psychiatrische beperkingen, op methodische wijze, individuele ondersteuning en begeleiding bij het vinden van zinvolle werk/dagactiviteiten waardoor de participatie en integratie in de maatschappij wordt bevorderd. De trajectbegeleider maakt gebruik van verschillende mogelijkheden binnen en buiten MindUp, die afgestemd zijn op de verschillende doelgroepen en individuele doelen van cliënten.

  

Begeleiding bij zelfstandig wonen  

Door psychische of psychiatrische kwetsbaarheid kan het voor mensen lastig zijn om zichzelf staande te houden. Mensen kunnen moeite hebben om goed voor zichzelf te zorgen of ze kunnen bijvoorbeeld slecht tegen alleen zijn. Ze hebben ondersteuning nodig bij hun daginvulling en vinden het lastig om een goede structuur in hun dag aan te brengen. MindUp biedt begeleiding bij het wonen op die gebieden waar dat nodig is. Hier vindt u meer informatie.

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

In te zetten op trede 3,4,5 van de Participatieladder. Doel: Herstelondersteuning bij het vinden van werken, leren, activiteiten en wonen.

Mensen met psychiatrische beperkingen helpen beter te functioneren door middel van het aanleren van vaardigheden en het creëren van een netwerk dat ze nodig hebben, zodat ze met succes en tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in de omgeving van hun keuze met zo min mogelijk professionele hulp.

Activering naar re-integratie en arbeid

In te zetten op trede 4, 5 en 6 van de Participatieladder. Doel: Activering naar re-integratie en arbeid.

De cliënt wordt aangemeld door de uitkerende instantie. In een adviesgesprek wordt een trajectplan opgesteld waarin staat welke stappen worden ondernomen. De cliënt gaat werken op een van onze werkplaatsen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij een reguliere werkplek en gewenste vaardigheden zo realistisch mogelijk te oefenen gaan we uit van een start plaatsing van minimaal vier dagdelen met een opbouw naar acht dagdelen. Gedurende het traject wordt een arbeidsvaardigheidmeting afgenomen. Na zes maanden wordt er een eindrapport opgesteld met daarin eventueel een advies voor uitstroom naar de module Individual Placement & Support 1 en 2.

Individueel Placement & Support (IPS 1 en 2)

Doel: Arbeidsintegratie.

IPS biedt mensen met ernstige psychiatrische beperkingen, op basis van vrijwilligheid, doorlopend ondersteuning bij het verwerven en behouden van werk. Daarmee wil de cliënt het volgende bereiken:

  • Een reguliere baan in de samenleving;
  • Een salaris tenminste gelijk aan het minimumloon;
  • Een geïntegreerde werkomgeving: (ook) mensen zonder handicaps.

 

Voor aanmelding of overleg over een cliënt, kunt u altijd contact opnemen.

Quote

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina