Herstelcentrum MindUp

Het belang van herstelondersteunende zorg binnen de psychiatrie wordt in Nederland steeds meer onderkend. Met het Herstelcentrum biedt MindUp haar cliënten een ingang om actief aan de slag te gaan met herstel.

Mede dankzij het innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar kunnen wij ervaringsdeskundigheid inzetten bij herstelondersteunende zorg.

Waarom herstelondersteunende zorg?

Herstelondersteunende zorg is gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel van de betrokkenen. Het gaat hierbij ook om het opbouwen of hervinden van de eigen identiteit en het heroveren van regie over het eigen bestaan, ondanks bepaalde symptomen. Het sluit daarmee aan bij de ontwikkeling in de zorg, zoals de verschuiving van Awbz naar de Wmo, sturing op meer eigen verantwoordelijkheid en het streven om (meer) mee te doen in de samenleving.

Begeleiding op weg naar herstel

MindUp begeleidt haar cliënten op hun weg naar herstel; met trajectbegeleiding, dagbesteding en ook met begeleiding thuis bij de dagelijkse zaken. Dit alles helpt de cliënt de eigen kracht te hervinden en mee te doen in die samenleving, ondanks de beperking. De inzet van ervaringsdeskundigheid is verbonden aan de cliënt in alle vormen van zorg die hij of zij ontvangt.

Wat is het Herstelcentrum?

In het Herstelcentrum werken ervaringsdeskundigen, ieder met een eigen achtergrond en expertisegebied. Zij bemannen de inloopvoorzieningen van MindUp en ontmoeten cliënten in hun weg naar herstel. Het Herstelcentrum krijgt een eigen ‘voordeur’, waar cliënten verzoeken tot ondersteuning indienen. De begeleiding die het Herstelcentrum biedt, kan op veel verschillende manieren plaatsvinden, zoals:

  • Het geven van cursussen zoals ‘Herstellen doe je zelf’ aan cliënten
  • Het begeleiden van cliënten in de woonvormen bij hun ambulantiseringsproces
  • Het begeleiden van cliënten in het hervinden van hun eigen kracht
  • Het begeleiden van familie en naasten in het herstelproces
  • Het houden van spreekuren en workshops in de inloopvoorzieningen van MindUp
  • Het overdragen van kennis aan wijkteams en medewerkers van de gemeenten

Meer weten over het herstelcentrum? Neem dan contact op met Herstelcentrum Friesland via info@herstelcentrumfriesland.nl

 

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina