Geloofsovertuiging en culturele achtergrond

MindUp werkt niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Onze begeleiding is gericht op rehabilitatie en herstel. Dat betekent dat wij samen met onze cliënten op zoek gaan naar wat zij bij ons willen leren en aan welke doelen zij bij ons willen werken. Vanuit de rehabilitatiebenadering bepalen we vervolgens samen of de cliënt daar succesvol in is.

Werken aan herstel

Onze cliënten werken aan hun herstel. Dat herstel bestaat uit verschillende aspecten, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn:

  • klinisch herstel
  • maatschappelijk herstel
  • persoonlijk herstel
  • functioneel herstel

Deze  vormen van herstel helpen iemand weer te kunnen functioneren in de samenleving. MindUp draagt bij aan al deze vormen van herstel in een keten van zorg. Respect voor de cliënt, diens begeleidingsvraag en de samenwerkingsrelatie is de basis voor resultaat.

Aanbod

Voor mensen met een andere (taal) achtergrond, bijvoorbeeld asielzoekers en statushouders, bieden wij cursussen aan, zoals:

  • Nederlandse les
  • De digitale samenleving
  • Grip op je Knip
  • Social Media en solliciteren
Quote

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina