Een kijkje nemen in een woonvorm voor mensen met autisme?

Geplaatst op 26 maart 2012

Autismeweek van 31 maart t/m 6 april 2012

Tijdens de Autismeweek organiseert MindUp, het rehabilitatieonderdeel van GGZ Friesland, op zaterdag 31 maart 2012 drie rondleidingen in twee woonvormen in Leeuwarden voor mensen met autisme. Deze rondleidingen vinden plaats om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Het startpunt van de rondleiding is: Achter de Hoven 193.

De Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. De Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds organiseren in aansluiting op de Wereld Autisme Dag van 31 maart t/m 6 april 2012 de Autismeweek 2012. Het doel van deze week is meer bekendheid te geven aan autisme onder het grote publiek en vooroordelen weg te nemen.
Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben problemen met de informatie- en prikkelverwerking in de hersenen. Een gevolg daarvan is dat ze in het dagelijks leven tegen verschillende (sociale) problemen aanlopen. Ze hebben moeite met communiceren en sociale contacten. Ook zijn hun gedachten vaak heel letterlijk, bij spreekwoorden kunnen ze de betekenis daarom bijvoorbeeld moeilijk plaatsen. Ook hebben ze vaak moeite met veranderingen en komt het regelmatig voor dat ze helemaal idolaat zijn van een bepaalde hobby.

Wonen

Bij veel vormen van autisme is het goed mogelijk om zelfstandig of in groepsvorm te wonen en een baan te vinden. Maar soms is de stoornis in ernstigere vorm aanwezig, waardoor de dagelijkse bezigheden al een grote opgave kunnen zijn. Veel structuur is dan erg belangrijk. Dit is het geval bij de mensen die in de woonvormen van MindUp verblijven.
Geïnteresseerden kunnen tijdens de rondleiding op zaterdag 31 maart een kijkje nemen bij twee woonvormen van MindUp voor mensen met autisme. Tijdens de rondleiding geven een klinisch psycholoog, een verpleegkundige en een cliënt uitleg over de problematiek, de begeleiding en het wonen op een locatie van MindUp. Bezoekers kunnen de volgende woonvormen bekijken:

Locatie Achter de Hoven

Deze locatie biedt plaats aan (jong) volwassenen die (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer met wastafel. De andere ruimtes zijn voor gezamenlijk gebruik. Begeleiding is zeven dagen per week aanwezig. De begeleiders bieden structuur en veiligheid en begeleiden bij het leren van praktische vaardigheden. Ook wordt aandacht besteed aan de sociale vaardigheden door middel van groepsmomenten.

Locatie de Fruitstraat

Deze locatie biedt plaats aan volwassenen tot 65 jaar. Iedereen beschikt over een eigen ruim appartement. Op deze locatie biedt MindUp begeleiding door de bewoners te bezoeken op afspraak. De begeleiding kan gegeven worden in een gesprek of bij ondersteuning in praktische vaardigheden. Groepsmomenten bestaan onder andere uit deelname aan koffie-uurtjes en een kookgroep.

Locatie Achter de Hoven                          Locatie de Fruitstraat

 

Kijk voor meer informatie op http://www.autisme.nl/.

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina