Congres: Het Noorden over de brug, Beschermd Wonen

Geplaatst op 15 september 2016

Congres over de transformatie van beschermd wonen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Voor wie?

Voor iedereen die in de noordelijke provincies betrokken is bij de transformatie van beschermd wonen en de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.Zoals medewerkers van: gemeenten, woningbouwverenigingen, cliëntenraden in de GGZ, zorgverzekeraars, aanbieders van beschermd wonen en onderwijsinstellingen. Wonen op een prettige en veilige plek is een basisbehoefte voor iedereen en dus ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij voorkeur in een eigen woning, eventueel met ondersteuning als dat nodig is. Behoud van zelfstandigheid waar mogelijk is dan ook het uitgangspunt. We zetten in op het voorkomen of verminderen van problemen door de psychische aandoening, zodat beschermd wonen niet (langer) nodig is. Daarin scheiden we wonen en zorg; de insteek van de transformatie van beschermd wonen in de WMO. Maar als beschermd wonen dan toch nodig is, hoe geven we dat dan vorm? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste vorm van ondersteuning en wonen zo goed en zo snel mogelijk wordt georganiseerd? Hoe kunnen we de beschikbare ondersteuning hierop afstemmen? En hoe zorgen we ervoor dat dit toekomstbestendig is? Een ding is zeker: daarvoor is samenwerking nodig tussen verschillende partijen: cliënt, familie (naaste), gemeente, zorgaanbieders, woningbouwvereniging et cetera. Door een brug te slaan, versterken we elkaar en daarmee de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Op 11 oktober willen we daar graag samen met u een stap in zetten.

Datum, locatie & kosten

11 oktober van 9.00 tot 16.00 uur

De Kimme, Zuidlaren

€ 75,00

Programma

Je kunt het programma van dit congres hier bekijken.

Aanmelden

Meld je hier direct aan voor dit congres of bekijk de poster met alle informatie.

Downloads

« Naar overzicht

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina