Beschermd Wonen

Zelfstandig wonen is voor sommige mensen moeilijk. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om hun dag in te delen of zorgen niet goed voor zichzelf. Als het zelfstandig wonen door een psychisch of psychiatrisch probleem niet goed gaat, kan MindUp hierbij ondersteunen. Dat geldt ook voor beschermd wonen voor jongeren. Een overzicht.

MindUp biedt vormen van beschermd wonen aan: individuele appartementen, groepswoningen in de wijk en meer beschutte woonplekken dichtbij GGZ afdelingen. Onze cliënten krijgen woonbegeleiding op maat, waarbij het doel is zo zelfstandig mogelijk te wonen. Onze begeleiding is gericht op zelfredzaamheid en (meer) mee kunnen doen in de samenleving. Onze woonvoorzieningen staan daarom vaak in een gewone woonwijk, in de buurt van winkels en openbaar vervoer. Overdag gaan onze bewoners gewoon naar werk, school of dagbesteding.

Mensen met een gezonde leefstijl zijn fitter en hebben meer veerkracht. Daarom besteedt MindUp veel aandacht aan de leefstijl van haar cliënten.  We bieden onze cliënten verschillende leefstijlprogramma’s aan, die helpen gezonder te leven.

Wonen in een appartement

Wonen in een appartement betekent dat de bewoner zo zelfstandig mogelijk functioneert en zelf verantwoordelijk is voor het huishouden. Alle bewoners beschikken over een eigen voedingsbudget. Er is vaak een gemeenschappelijke huiskamer die op vastgestelde tijden met andere bewoners wordt gedeeld. Naast woonbegeleiding organiseert MindUp ook activiteiten die gericht zijn op bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten, het leren koken en bewustwording op het gebied van leefstijl.

Wonen in een groep

Bij wonen in een groep deelt een bewoner samen met anderen een huis . Er is een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, douche en toilet. De bewoners bespreken praktische zaken tijdens een huiskameroverleg. Gewoonlijk eten de bewoners iedere dag samen, waarvoor ze een gezamenlijk voedingsbudget hebben. Onze medewerkers ondersteunen de bewoners met het maken van afspraken over wie wat doet in het huishouden en begeleiden hen zowel individueel als in groepsverband. Naast woonbegeleiding organiseert MindUp ook andere activiteiten in de  groepswoningen. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op het aangaan van sociale contacten, het leren koken en bewustwording op het gebied van leefstijl.

Beschermd wonen voor jongeren

MindUp biedt ook beschermd wonen voor jongeren. Een plek waar je stap voor stap zelfstandig leert wonen. Je leert in de woonschool van MindUp in een beschermde omgeving, waar ook andere jongeren wonen, vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen.  Als je psychische of psychiatrische klachten hebt en tussen de 17 en 24 jaar bent, kun je in de woonschool voor jongeren gaan wonen. Je bent misschien nog in behandeling of hebt een behandeling gehad. Het belangrijkste is dat je zelfstandig leert wonen. Met onze begeleiding bereiden we je voor om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Een team van medewerkers (verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen) ondersteunt je bij het wonen en de dagelijkse gang van zaken. De begeleiding is gericht op het vergroten of behoud van zelfstandigheid, op rehabilitatie en herstel of het voorkomen van achteruitgang. Met de persoonlijke begeleider maak je een rehabilitatieplan en de woonbegeleiders ondersteunen je waar nodig op het gebied van  wonen, werken/ leren, vrije tijd en sociale contacten.

Jouw plan wordt samen met jou en je persoonlijk begeleider regelmatig geëvalueerd. De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar en houdt zich, naast wat er zich in huis afspeelt, ook bezig met school, werk en vrije tijd. Ze helpen jou het dagelijks leven zo overzichtelijk mogelijk in te delen. Het uitganspunt is 'zo normaal mogelijk'. We verwachten daarom dat je naar school gaat of werkt. Dit kan eventueel ook bij MindUp, waar we naast wonen, ook werken en leren aanbieden.

Drie fases

Wonen in de woonschool voor jongeren wordt opgedeeld in drie fasen: de inventarisatiefase, de leerfase en de overgangsfase. In eerste instantie krijg je vrij intensieve begeleiding en veel tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Zo leren wij jou kennen en zien we wat jij kunt en wat je nog kunt leren. Als dat goed gaat, pak je steeds meer zelf op. In de tweede fase word je steeds zelfstandiger. Wanneer je samen met de begeleiding hebt geconstateerd dat je over voldoende vaardigheden beschikt om zelfstandig kunt wonen, dan kijken jullie samen of je helemaal zelfstandig gaat wonen, of dat je nog een andere vorm van ondersteuning nodig hebt.

Aanmelding en intake

Je kunt je aanmelden via de site van MindUp. Je wordt dan uitgenodigd voor een oriëntatie. Als je na deze oriëntatie besluit dat de BW jeugd passend is bij je hulpvraag kom je op de wachtlijst en volgt er een intakegesprek.Heb je een vraag, wil je een cliënt aanmelden of wil je meer informatie over wonen bij MindUp? Neem dan contact op via 088  336 56 66 of via ons e-mailadres info@mind-up.nl.

De begeleiding

Een team van medewerkers (verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen) ondersteunt bewoners bij het wonen en de dagelijkse gang van zaken. De begeleiding is gericht op het vergroten of behoud van zelfstandigheid, op rehabilitatie en herstel of het voorkomen van achteruitgang. Daarnaast is verzorging en begeleiding bij het gebruik en beheer van medicatie een belangrijke vorm van ondersteuning.

Rehabilitatieplan

Om onze begeleiding gericht vorm te geven wordt samen met elke cliënt een rehabilitatieplan opgesteld. Hierin worden doelen beschreven waar de cliënt bij geholpen wil worden. Op basis van het rehabilitatieplan wordt er methodisch gewerkt aan herstel van de cliënt, waarbij zelfredzaamheid en meedoen de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Het rehabilitatieplan wordt ieder half jaar geëvalueerd door de cliënt en diens begeleiders en familie of naasten. De cliënt bepaalt zelf wie er bij deze evaluaties aanwezig zijn.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over wonen bij MindUp? Neem dan contact op via 088  336 56 66 of via ons e-mailadres info@mind-up.nl.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina