Beschermd wonen

MindUp biedt cliënten in een beschermende woonvorm (BW) een combinatie van begeleiding en wonen. Cliënten die met een ZZP C indicatie (langdurig) verblijven in de BW, krijgen dagelijkse begeleiding om zelfstandiger te gaan functioneren. We gaan aan de slag om cliënten in hun kracht te zetten, om weer zo volwaardig mogelijk mee te kunnen doen. We leren cliënten om te gaan met hun eventuele beperkingen en gebruik te maken van hun talenten en hun vaardigheden.

Beschermd wonen binnen MindUp

De begeleiding is gericht op het beheersbaar houden van gedragsproblematiek als gevolg van een psychiatrische stoornis. Daarnaast leren we cliënten omgaan met hun beperking. Ten aanzien van de sociale zelfredzaamheid, krijgen deze cliënten dagelijks (intensieve) begeleiding.

Op basis van de zorgzwaarte krijgt de cliënt persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging en een aantal dagdelen per week groepsbegeleiding (dagbesteding). De intensiviteit hiervan is afhankelijk van de hoogte van de gestelde indicatie. In de beschermde woonvormen van MindUp werken de volgende specialistische begeleiders: persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders, IRB experts en ervaringsdeskundigen.

Locaties beschermd wonen

MindUp biedt beschermd wonen aan in de volgende locaties in Friesland:

  • Leeuwarden
  • Franeker
  • Workum
  • Sneek
  • Heerenveen
  • Drachten
  • Dokkum

Voor aanmelding of overleg over een cliënt, kunt u altijd contact opnemen

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina