Begeleiding bij zelfstandig wonen

Begeleiding bij zelfstandig wonen

Prettig wonen is voor iedereen belangrijk. Maar soms kan zelfstandig wonen door psychische of psychiatrische problemen lastig zijn; het kan moeilijk zijn om een dagelijks ritme te vinden of mee te draaien in de maatschappij. De hulpverleners van MindUp bieden woonbegeleiding aan cliënten die hier ondersteuning bij nodig hebben. Dit doen we het liefst in de eigen woonomgeving van de cliënt. Dit heet officieel Begeleiding bij Zelfstandig Wonen (BZW).

We streven ernaar dat cliënten zo plezierig en zelfstandig mogelijk kunnen leven. Wij helpen waar dat nodig is, door bijvoorbeeld het geven van trainingen en individuele gesprekken en begeleiding.

De woonbegeleiding richt zich op alle facetten die nodig zijn om succesvol zelfstandig te kunnen wonen en leven. We richten ons bijvoorbeeld op thema's als: huis en tuin op orde, dagbesteding, medicatiegebruik, budgetadvies, gezond eet- en leefpatroon en persoonlijke verzorging.

Uitgaan van talenten
Daarnaast hebben we aandacht voor het accepteren van beperkingen en richten we ons vooral op de talenten van mensen. Door in te steken op kwaliteiten van mensen en het vergroten van vaardigheden, is snel vooruitgang merkbaar en is er steeds minder woonbegeleiding nodig.

We hebben in de begeleiding aandacht voor het voorkomen van een terugval en we kijken naar het vergroten van het netwerk. Doordat onze deskundige woonbegeleiders insteken op alle onderdelen van het leven, lukt het zelfstandig wonen vaak goed.

Extra aanbod
MindUp heeft locaties door de hele provincie heen. Cliënten die begeleiding bij het wonen krijgen, kunnen gebruik maken van inloop-koffieuurtjes en meedoen aan bijvoorbeeld kookgroepen en sport of wandelgroepen van MindUp. Hierdoor kunnen cliënten méér meedoen aan de samenleving.

Begeleiding bij zelfstandig wonen vindt in heel Friesland plaats.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina