Training

IRB Basis

Kennismaken met de IRB-methodiek en het begrip Herstel.

 • Ter opfrissing en/of voor nieuwe medewerkers

 • Gemengde groep, zowel PB, WB, TB en AB.

 • Op aanvraag in overleg met teamcoach

 • Duur: 4 uur

 

Vaardigheidsplannen  

Hoe maak je kleine doelen en hoe werk je hier samen met de cliënt aan?

 • Teamaanbod

 • In overleg met teamcoach

 • Voor woonbegeleiders & activiteitenbegeleiders

 • Duur: 2 uur

 

Rehabilitatieplannen

 Hoe gebruik je het plan om samen met de cliënt aan zijn of haar doelen te werken

 • Teamaanbod

 • In overleg met teamcoach Voor persoonlijk begeleiders & trajectbegeleiders

 • Duur: 2 uur

 

Herstelondersteunende zorg

Wat is Herstel? En het werken met eigen ervaringskennis.

 • Teamaanbod

 • Voor alle medewerkers

 • Opdracht van teamcoach

 • 1,5 uur

 

Herstel-ondermijnend gedrag 

Kennisnemen van, en bewust worden van je herstel-ondermijnende reflexen en de gevolgen voor de cliënt en jezelf.

 • Teamaanbod

 • Voor alle medewerkers

 • Opdracht van teamcoach

 • 1,5 uur

 

Signaleren & Verwijzen bij Suïcidaliteit 

Hoe ga je het gesprek aan bij vermoeden van suïcidaal gedrag en hoe verwijs je vervolgens.

 • Teamaanbod

 • Voor alle medewerkers

 •  Verplicht voor alle medewerkers

 • Jaarlijkse cyclus

 

Meldcode & Kind Check 

Wat te doen bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Voor alle medewerkers

 • Wettelijk verplicht

 • Jaarlijkse cyclus

 • WB en AB 1 dagdeel

 • TB en PB 1 dag

 • Inschrijving via leerportaal