Coaching

Werken met de IRB en de plannen 

Individuele coaching op een vraag van de medewerker gericht op het vaardigheidsplan, rehabilitatieplan en/of de IRB

 • Individuele coaching

 • Door IRB-expert

 • Voor alle medewerkers

 

Casuïstiek  

Bespreken van casussen om knelpunten boven water te krijgen en om handvatten te ontdekken om hiermee verder te kunnen. 

 • Voor alle medewerkers

 • Individueel

 • Als team

 

Individuele coaching

Individuele gerichte begeleiding door een coach bij vragen over communicatie, samenwerking, feedback geven en ontvangen, assertiviteit of andere persoonlijke ontwikkelwensen. 

 • Voor alle medewerkers

 • Vooraf afgesproken tijdsduur en doelen

 

Intervisie

Met een groep collega’s leren van ingebrachte werkproblemen door middel van een gestructureerde werkvorm. Het doel is jezelf in je werk te verbeteren en te veranderen door te experimenteren met nieuwe inzichten.  

 • Groep van max. 7 medewerkers

 • Voor alle medewerkers

 • Duur: 1,5 – 2 uur

 • 1 x 6 – 8 weken

 • Alle medewerkers

 • In overleg met teamcoach

 

Omgaan met agressie

- Agressie incidenten analyseren middels een kaarten set

 - Werken met de agressiewijzer:

- Teamnormen bepalen t.o.v. agressie

 • Teamaanbod

 • In overleg met de teamcoach

 • Agressiewijzer via teamcoach

 • Agressie analyse via medewerkers of teamcoach

 • Voor alle medewerkers

 

 Teamcoaching

Onderwerpen waaraan je kunt denken: Inzicht krijgen in teamrollen, verbeteren van

de samenwerking,  verbeteren van de communicatie, het geven van feedback, meer eigenaarschap  of andere ontwikkelwensen. 

 • Teamaanbod

 • In overleg met teamcoach

 • Voor alle medewerkers