Advies

Herstel in Beeld (HiB-audit) 

 De 'Herstel in Beeld (HiB)' is een audit wat ingezet wordt om de kwaliteit van de zorg op alle beschermd wonen (BW) locaties in de provincie te meten en te verbeteren.

  • HiB wonen keert in jaarlijkse cyclus terug

  • Éénmaal per jaar

  • HIB Reactivering op aanvraag via teamcoach

  • Voor het gehele team

 Overdrachtsbord

Uniform en efficiënt leren overdragen en werken met vaardigheidsdoelen.

  • Gebruik in de dagelijkse praktijk.

  • Op afspraak met het team

  • Met PB-ers en WB-ers

 

Verbeterplan vanuit de HiB

 Ondersteunen van de teamcoach in het maken van het verbeterplan vanuit de HiB.

 

Visie en beleid

Het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

 

Vernieuwingen binnen IRB en HOZ

 Daar waar nodig hier voorstellen in doen vanuit onze waarneming en expertise.