Begeleid wonen voor jongeren

MindUp biedt ook begeleid wonen en/of beschermd wonen voor jongvolwassenen. Het mooie van begeleid wonen is dat je leert om zelfstandig te wonen. Een jongere leert in de Woonschool van MindUp in een beschermde omgeving vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen. En je bent niet de enige: er zijn daar andere jongeren die ook begeleid wonen.  

Als je psychische of psychiatrische klachten hebt en tussen de 17 en 24 jaar bent, kun je in de woonschool voor jongvolwassenen gaan wonen. Je bent misschien nog in behandeling of hebt een behandeling gehad. 

Dankzij het begeleid wonen bereiden we je voor om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Een team van medewerkers (verpleegkundigen, persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen) ondersteunt je bij het begeleid wonen en de dagelijkse gang van zaken. De begeleiding is gericht op het vergroten of behoud van zelfstandigheid, op rehabilitatie en herstel of het voorkomen van achteruitgang. Met de persoonlijke begeleider maak je een rehabilitatieplan en de woonbegeleiders ondersteunen je waar nodig op het gebied van wonen, werken of leren, vrije tijd en sociale contacten. 

Rehabilitatieplan 
Jouw plan wordt tijdens het begeleid wonen samen met jou en je persoonlijk begeleider regelmatig geëvalueerd. De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar en houdt zich, naast wat er zich in huis afspeelt, ook bezig met school, werk en vrije tijd. Ze helpen jou het dagelijks leven zo overzichtelijk mogelijk in te delen. Het uitgangspunt daarbij is 'zo normaal mogelijk'. We verwachten daarom dat je - naast het begeleid wonen - naar school gaat of werkt. Dit kan eventueel ook bij MindUp. We bieden namelijk ook werken en leren aan en niet alleen begeleid wonen.  

Drie fases 
Wonen in de woonschool voor jongeren wordt opgedeeld in drie fasen: de inventarisatiefase, de leerfase en de overgangsfase. In eerste instantie krijg je vrij intensieve begeleiding en veel tijd om te wennen aan de nieuwe situatie die begeleid wonen is. Zo leren wij jou kennen en zien we wat jij kunt en wat je nog kunt leren. Als dat goed gaat, pak je steeds meer zelf op. In de tweede fase word je steeds zelfstandiger. Wanneer je samen met de begeleiding hebt geconstateerd dat je over voldoende vaardigheden beschikt om niet meer begeleid gaat wonen, maar helemaal zelfstandig kunt wonen, dan kijken jullie samen of je helemaal zelfstandig gaat wonen of dat je nog een andere vorm van ondersteuning nodig hebt. 

Aanmelding en intake 
Je kunt je voor begeleid wonen aanmelden via de site van MindUp. Je wordt dan uitgenodigd voor een oriëntatie. Als je na deze oriëntatie besluit dat begeleid wonen passend is bij je hulpvraag, kom je op de wachtlijst en volgt een intakegesprek. 

  

Heb je een vraag, wil je een cliënt aanmelden of wil je meer informatie over begeleid wonen bij MindUp? Neem dan contact op via 088  336 56 66 of via ons e-mailadres info@mind-up.nl